Dzisiaj jest: 9 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Anna, Pelagia, Felicjan

GALERIA

UKS "HERMES"

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „Hermes”w Binarowej
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „HERMES” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest wieś Binarowa i okolica

2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 usta­wy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

    Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
    Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY