Dzisiaj jest: 9 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Anna, Pelagia, Felicjan

GALERIA

Program Youngster

            

 

Od września 2012 roku  wszyscy chętni uczniowie z klasy III gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej  biorą udział w zajęciach programu YOUNGSTER PLUS. Jest to  Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Program jest w całości finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Dla uzyskania zamierzonych efektów i celów Programu zajęcia są prowadzone w grupach 15 osobowych w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego.  Wydawnictwo Macmillan zapewnia dla każdego ucznia odpowiednie podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły uzyskują dodatkowe wyposażenie (słowniki, readersy, płyty CD i DVD, resorurce packi, itp.) w każdym roku szkolnym. Po ukończeniu dwóch semestrów zajęć pozalekcyjnych w ramach programu uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty, wystawione przez Wydawnictwo Macmillan.

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY