Dzisiaj jest: 9 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Anna, Pelagia, Felicjan

GALERIA

CEREMONIAŁ SZKOLNY

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. To również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

Uroczystości i symbole szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 • ślubowanie klas pierwszych  
 • uroczystości związane z patronem szkoły
 • pożegnanie uczniów kończących szkołę
 • inne święta szkolne
 • uroczystości związane ze świętami narodowymi,nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie  i regionie m.in

11  listopada –  Narodowe Święto Niepodległości

3  maja  –  Święto Narodowe 3 Maja

1 września  -  agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę

17 września -  agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj. 

 • uroczystości kościelne:

29 września - odpust ku czci Św. Michała Archanioła -patrona parafii

 Do najważniejszych symboli szkolnych zalicza się :
 a) logo szkoły
 b) sztandar szkoły 
 c)  hymn szkoły

 Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

Sztandar szkoły składa się z kwadratowego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Na prawej stronie płata znajduje się wizerunek patrona szkoły oraz    nazwa i imię szkoły.  

Lewa strona jest w barwach narodowych. Jest na niej umieszczony herb piastowski oraz napis „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka” .

Poczet sztandarowy w szkole

Sztandarem opiekuje się poczet 3 - osobowy poczet sztandarowy wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu  zostaje  wybrany skład „rezerwowy”. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych  na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach parafialnych, państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy została ogłoszona żałoba narodowa, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 % do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w sytuacjach:

 • podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu
 • podczas opuszczania trumny do grobu
 • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci
 • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje
 • na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

 Ubiór Członków pocztu sztandarowego

Chorąży i asysta są ubrani odświętnie:

chorąży:  ciemne spodnie, biała koszula

asysta:  ciemne sukienki

 Insygnia pocztu sztandarowego:

biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się wicedyrektor szkoły.

Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to jeden z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:

 „Baczność”- „Poczet sztandarowy sztandar szkoły  wprowadzić”.

Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

„Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę :

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).

Podczas części oficjalnej uroczystości może być również odśpiewany hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę:

„Do hymnu szkoły”

Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę:

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

 Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić”.

 Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczyna się część artystyczna uroczystości.

Ślubowanie klasy pierwszej

Uroczystość przygotowywana jest przez wychowawcę klasy pierwszej. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klasy pierwszej stoją na baczność. Sztandar skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu powtarzają tekst roty ślubowania czytanej przez prowadzącego uroczystość:

„Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

 Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

 jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę się starać być dobrym kolegą,

swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję!”

 Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia.

Uczniowie podchodzą kolejno, a Dyrektor kładąc ołówek na ich prawe ramię mówi: „Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej”. 

Przekazanie sztandaru

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem, odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

 „Przekazujemy wam sztandar symbol Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

 Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej”.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów w sali.

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY