Dzisiaj jest: 9 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Anna, Pelagia, Felicjan

GALERIA

Pedagog szkolny

mgr Iwona Kosiba

Dyżury:

poniedziałek od 8.00 do 14.00

czwartek od 10.05 do 14.00


Celem pedagoga szkolnego jest tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo-  wychowawczych oraz usuwanie luk lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji. Przydział czynności pedagoga jest zgodny z zarządzeniem MEN z dn. 25maja1993 r. w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także z Rozporządzeniem MEN i S z dnia 31.01.2003r.w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 Z pierwszego rozporządzenia wynikają następujące zadania:

 

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
  5. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
  6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY