Dzisiaj jest: 9 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Anna, Pelagia, Felicjan

GALERIA

16 X 2013 -ważny dzień w historii ZSP w Binarowej

16 października 2013 roku zapisał się na kartach historii Binarowej jako bardzo ważny i niezwykły dzień dla całej społeczności. Tego dnia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej otrzymał imię króla Kazimierza Wielkiego –jednego z największych władców w dziejach naszej Ojczyzny.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych ze starostą gorlickim Mirosławem Wędrychowiczem oraz gminnych z Burmistrz Biecza- Urszulą Niemiec i przewodniczącym Rady Miejskiej- Bogumiłem Kawą  na czele, dyrektorzy szkół Gminy Biecz oraz wielu mieszkańców Binarowej. Kuratorium Oświaty w Krakowie reprezentował Dyrektor Delegatury KO w Nowym Sączu- Stanisław Szudek.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej, której przewodniczył ksiądz Biskup Jan Wątroba, w asyście ks. dziekana Stanisława Stanaszka, ks. prałata Czesława Muszyńskiego, ks. kanonika Władysława Uchmana, proboszcza parafii Bogusława Jurczaka, oraz ks. Jacka Tomaszewskiego. W trakcie nabożeństwa poświęcono ufundowany przez rodziców sztandar. Kolejnym etapem tego dnia było poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpił szczególnie doniosły moment.  Po odczytaniu uchwały Rady Miejskiej  w Bieczu o nadaniu Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Gimnazjum imienia króla Kazimierza Wielkiego, reprezentacja rodziców przekazała społeczności uczniowskiej sztandar będący widocznym znakiem wartości godnych do naśladowania. Akademię uświetnił występ dzieci i młodzieży z ZSP w Binarowej, które w formie inscenizacji historycznej pokazały największe dokonania króla Kazimierza Wielkiego. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: starosta gorlicki M.Wędrychowicz, wizytator KO-Stanisław Szudek i Burmistrz Biecza- Urszula Niemiec, która wręczyła wyróżnionym  nauczycielom nagrody Burmistrza i akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Całą imprezę uświetnił występ  sekstetu z Prywatnej Szkoły Muzycznej w Jaśle, pod opieką Pana Edwarda Madeja.

Dzień ten zapadnie na zawsze  w naszej pamięci. W osobie króla Kazimierza Wielkiego, jego działaniach i poglądach zawarte są fundamentalne ideały i wartości: patriotyzm, tolerancja, troska o dobro ojczyzny, sprawiedliwość, mądrość, dbałość  o rozwój kultury i nauki. Jego rządy w najbardziej trafny sposób określa znane polskie powiedzenie ,,zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.  23 czerwca 1348 roku lokował Binarową. Jego wielkość i powiązanie z naszą wsią napawa nas dumą i budzi szacunek dla historii. Od tej chwili na co dzień będziemy odwoływać się do wartości, które przekazywał nasz Patron i będą one dla naszej szkoły wzorem do naśladowania.

W galerii można obejrzeć obszerną fotorelacje z przebiegu uroczystości.Zapraszam.

M.Stec

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY