Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodz: Tekla, Bogusław

GALERIA

Król Kazmierz Wielki

Król Kazimierz III wieli urodził się w 1310 roku w Kowalu, jako najmłodszy syn Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny , córki Bolesława Pobożnego. Tron polski objął w 1333 roku, mając zaledwie 23 lata. Nowy monarcha rozpoczął panowanie w trudnych warunkach, kiedy od północy zagrażali Krzyżacy, a od południa władcy Czech. Jego państwo składało się jedynie z Małopolski, Wielkopolski, ziemi łęczyckiej i sieradzkiej. Władca z pomocą swoich prawników i dyplomatów umiejętnie rozwiązywał konflikty z sąsiadami i odzyskał utracone ziemie: Pomorze Gdańskie, Śląsk, przyłączył Ruś Halicką I Mazowsze. Dzięki tym zabiegom Polska dwukrotnie powiększyła  swoje terytorium. Władca wzmocnił i zreformował Królestwo Polskie, dzięki temu  powstało silne i nowoczesne państwo na arenie międzynarodowej. Zreformował  system monetarny(wprowadzając jednolitą monetę zwaną groszem) sądowniczy, administracyjny,  ujednolicił prawo( spisał dwa statuty dla Małopolski i Wielkopolski) nadawał liczne przywileje dla wszystkich grup społecznych. W dziedzinie nauki i kultury jego największym osiągnięciem  było w 1364 roku ufundowanie  pierwszego na ziemiach polskich a drugiego  w Europie uniwersytetu zwanego Akademią Krakowską, który kształcił elitę kraju: lekarzy, prawników, urzędników.

O królu Kazimierzu wielkim mówi się, „że zastał Polską drewnianą a zostawił murowaną”. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Królestwa Polskiego budował liczne umocnienia. 26 miast opasał murami obronnymi, zbudował około 50 zamków głównie w Małopolsce , Mazowszu i Kujawach. Nadał akty lokacyjne  ponad 100 wsiom i 50 miastom. Również Binarowa zawdzięcza temu królowi swoje istnienie, gdyż  23 czerwca 1348 roku król Kazimierz na Wawelu sołtysowi dokument na lokację wsi na prawie niemieckim.  W dokumencie tym  wieś miała liczyć 60 łanów i zwolniona była z powinności feudalnych na 20 lat. Za jego panowania lokowano w ówczesnym obrębie ziemi bieckiej aż 55 wsi. Ponadto Kazimierz Wielki uposażył tez sołectwo, nadał przywileje  i określił powinności dla sołtysów wobec grodu bieckiego. Binarowa stanowiła wówczas  ważny ośrodek gospodarczy grodu. Wiele lat  jej zarządcami byli urzędnicy bieccy.  Jan Długosz w kronice „Roczniki, czyli kroniki Królestwa Polskiego” pisze „ Dla ojczyzny łaskawy, poddanych traktował z umiarem. Pragnął gorąco wzmocnienia i wzbogacenia ojczyzny i państwa. Uprzejmy i uczciwy łatwo dopuszczał do siebie ludzi każdego stanu, rodu i wieku. Dla wszystkich życzliwy tak dla szlachty, jak dla wieśniaków, tak bardzo przestrzegał sprawiedliwości, że nie dopuszczał, by panowie i dziedzice wyrządzali krzywdę i niesprawiedliwość własnym chłopom  i strzegł ich jak jakiegoś szczególnego skarbu”

Król Kazimierz Wielki zmarł w 1370 roku pozostawiając Królestwo Polskie jako nowoczesne państwo liczące się w Europie. Jego praca , szlachetność, dyplomacja  przyczyniły się do stworzenia silnego Królestwa Polskiego. W osobie króla Kazimierza Wielkiego , jego działaniach i poglądach  zawarte są fundamentalne ideały i wartości: patriotyzm, tolerancja, troska o dobro ojczyzny i losy swojego państwa, pomoc uciśnionym, sprawiedliwość, mądrość , rozwaga w podejmowaniu decyzji, dbałość o rozwój kultury i nauki. Wartości te winny stać się dla uczniów naszej szkoły wzorem do naśladowania.

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY