Dzisiaj jest: 1 Październik 2020    |    Imieniny obchodz: Sława, Dionizy, Teofil

Dlaczego warto uczyć się od innych? Ostatni miesiąc projektu Erasmus + 'Big Ocean of Knowledge w ZSP w Binarowej

 Od 31 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej realizuje 30-miesięczny projekt ‘Big Ocean of Knowledge’  o akronimie BOOK, w całości finansowany ze środków programu Erasmus +. Pomysłodawcą i twórcą, a równocześnie koordynatorem całości jest nauczyciel języka angielskiego. Podejmowane działania mają na celu w aktywny sposób zainteresować uczniów procesem czytania, a poprzez wymianę doświadczeń i pomysłów wyposażyć nauczycieli różnych specjalności w rozmaite narzędzia oraz metody pracy dydaktycznej. W projekcie bierze udział pięć krajów: Hiszpania, Litwa, Rumunia, Turcja i Polska. 

 

Dotychczas w ramach zaplanowanych aktywności w listopadzie 2018 roku odbyło się spotkanie robocze w Turcji, a w marcu 2019 roku do Rumunii wyjechali nasi uczniowie, ósmoklasiści, dla których to doświadczenie było nie tylko okazją do spotkania się z rówieśnikami, rozmowy w języku angielskim, ale także możliwością poznania nowej kultury, tradycji, kraju. Spotkanie dotyczyło nowoczesnych technologii, w tym augmented reality: rzeczywistości rozszerzonej, która zyskuje na znaczeniu  na rynku wydawniczym.Uczestnicy brali udział w tworzeniu wirtualnych książek, poznawali aplikacje, które uatrakcyjniają sam proces czytania, a także czynią go bardziej świadomym. Mieli także czas na rozwijanie relacji, dyskusje o ulubionych książkach, blogach czy poznawanie rumuńskiej kultury.

W lipcu 2019 roku na Litwie spotkali się natomiast koordynatorzy działań z poszczególnych krajów, aby omówić stopień realizacji celów, a także planować działania do wykonania. Spotkanie wniosło dużo celnych spostrzeżeń odnośnie zaangażowania uczniów, ulubionych aktywności oraz oczekiwań beneficjentów.W październiku 2019 do Hiszpanii wyjechała grupa uczniów z Binarowej, by tym razem w Madrycie zgłębiać zagadnienie funkcjonowania bibliotek, dzielić się pomysłami na własne biblioteki on-line. Przygotowaniem do tego wyjazdu był anglojęzyczny film nagrany przez uczniów w Bibliotece w Bieczu, a który zaprezentowano w madryckiej szkole. Uczniowie dyskutowali o tworzeniu katalogów on-line, rekomendowaniu sobie tytułów właśnie poprzez aplikacje, narzędzia internetowe, poznawali problematykę bezpiecznego korzystania z wirtualnych zasobów bibliotecznych.

Rozwój pandemii koronawirusa niestety zmusił zespół do zmiany terminu ostatniej mobilności, która zaplanowana była na kwiecień 2020 roku. Pomimo przeszkód, praca w trybie zdalnym oraz kontakt uczniów z nauczycielami pozwoliły na bieżące wykonywanie zadań i dzielenie się efektami prac. Pracując nad książkami przyszłości, nasi uczniowie podjęli wyzwanie min. nagrania audiobooka w języku angielskim.

Trwałym rezultatem projektu jest zbiór materiałów anglojęzycznych, dotyczących pracy z tekstem, pomysły na wprowadzenie czytanek w klasie, a także sposoby zachęcania młodych ludzi do uważnej lektury. W szkole powstał także Book Lovers Club, klub czytelników, który zachęca i propaguje czytanie już od zerówki. 

Dla naszych uczniów udział w projekcie był nieocenioną szkołą życia. W opinii ubiegłorocznych absolwentów praca z tekstem anglojęzycznym w projekcie przygotowała ich do egzaminu ósmoklasisty i wpłynęła na uzyskanie wysokich wyników w punktacji końcowej. Dla uczniów klas młodszych udział w projekcie był szansą na budzenie zainteresowań czy przełamaniem lęku w komunikacji.

Dla całej społeczności  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej to drugi projekt Erasmus +, który przynosi możliwość uczenia się od zagranicznych partnerów, dzielenia doświadczeniami, a poprzez wyjazdy zagraniczne poszerzania horyzontów, nie tylko językowych. Dziękujemy za współpracę nie tylko szkołom partnerskim, ale także instytucjom wspierającym, które zapraszaliśmy do współpracy: Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu oraz Bibliotece w Bieczu. Rezultaty i trwałe efekty pracy, zamiast konferencji stacjonarnej staramy się upowszechniać online w swoich środowiskach szkolnych, wśród zainteresowanych uczniów i nauczycieli. Pokazujemy  je także rodzicom, społecznościom, w których żyjemy. Regularnie prowadzona strona projektu czy strona etwinning są także kopalnią wiedzy na temat wykonanych prac, aktywności, zajęć, efektów współdziałania.

Jesteśmy przekonani, że projekty współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus + skutecznie przyciągają uwagę uczniów, kształtują właściwe postawy, a także budują potencjał młodych ludzi w postaci naturalnej ciekawości, wytrwałości w działaniu oraz otwartości wobec innych krajów, kultur i narodowości. 

Kinga Augustyn- koordynator projektu

Polecane strony

 

 

 

KO-Kraków

 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/layout/professional/images/logo.jpg

 

CERTYFIKATY