Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodz: Tatiana, Paweł, Miłosz

INFORMACJA DYREKTORA ZSP W BINAROWEJ

Binarowa, dnia 25 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej im Króla Kazimierza Wielkiego i Gminnego Przedszkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej

 

          W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły i przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi  i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny, który również zapewniać będzie wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. W tej formie będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Konsultacje mogą także odbywać się telefonicznie, na wskazany przez nauczyciela numer telefonu.

 

 

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

  1. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. materiałów wskazanych przez nauczyciela, które będą przesyłane pocztą elektroniczną lub za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę  i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

 

Z poważaniem

Jolanta Małczak

Dyrektor Szkoły

Polecane strony

 

 

 

KO-Kraków

 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/layout/professional/images/logo.jpg

 

CERTYFIKATY