Dzisiaj jest: 1 Październik 2020    |    Imieniny obchodz: Sława, Dionizy, Teofil

Odnowienie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

W maju 2019 roku zespół ds. promocji zdrowia przeprowadził ponowną autoewaluację Szkoły Promującej Zdrowie. Ankiety wypełnili uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Badaliśmy dwa standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

Przeprowadzona ewaluacja działań wskazuje na zwiększenie świadomości całej społeczności szkolnej o konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że nasza szkoła stwarza korzystną i dobrą atmosferę pracy oraz troszczy się o dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej.Wysoki stopień satysfakcji z uczestnictwa w życiu szkoły dowodzi, że panuje tu klimat sprzyjający nauce i pracy.Dyrekcja wraz z nauczycielami ocenia działania prozdrowotne jako bardzo ważne zadanie szkoły, ściśle powiązane z jej celami w zakresie wychowania i profilaktyki.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice w pełni akceptują założenia programu Szkoły Promującej Zdrowie. Konkretne działania prozdrowotne stały się tradycją szkoły. Realizacja założeń SzPZ wpłynęła pozytywnie na społeczność szkolną, funkcjonowanie szkoły oraz promocję placówki w środowisku lokalnym. 10 września 2019 roku otrzymaliśmy Odnowienie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie na kolejne lata.

 Sabina Wszołek

 

Polecane strony

 

 

 

KO-Kraków

 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/layout/professional/images/logo.jpg

 

CERTYFIKATY