Dzisiaj jest: 1 Październik 2020    |    Imieniny obchodz: Sława, Dionizy, Teofil

Ostatni miesiąc realizacji projektu Erasmus + 'I learn, you learn but together we double learn"

Tegoroczny rok szkolny jest uwieńczeniem dwuletniej pracy, którą udało nam się podjąć dzięki programowi i dofinansowaniu z programu Erasmus+. To właśnie ponad dwa lata temu na platformie eTwinning rozpoczęta została współpraca, dzielenie się doświadczeniami edukacyjnymi, ale także rozmowy o potrzebach i wyzwaniach współczesnych szkół.

W zespole wyłoniony został koordynator: dwujęzyczna hiszpańska szkoła, która od lat zaprasza do współdziałania, dzieli się doświadczeniem w ramach projektów międzynarodowych.Tutaj właśnie dzięki ciężkiej pracy międzynarodowego zespołu stworzony został projekt odpowiadający potrzebom szkoleniowym również naszego grona pedagogicznego, zakorzeniony w teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera.
Dwa lata pracy zaowocowały zmianą sposobu prowadzenia zajęć, rozbudowaniem warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody i techniki pracy na lekcji, dopasowane do różnorodności potrzeb uczniów.
Dzięki realizacji projektu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie po raz pierwszy w historii szkoły  mieli możliwość zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, uczenia się od szkół partnerskich, obserwowania zajęć w innych krajach.
 
Dla nas wszystkich ostatni czas to okres ewaluacji i podsumowań, sporządzania dokumentacji, która służyć będzie nauczycielom i uczniom jeszcze długo po faktycznym zakończeniu działań.Dzięki ścisłej współpracy partnerów trwałym rezultatem projektu są chociażby anglojęzyczne materiały dydaktyczne, przewodnik pełen pomysłów na nietuzinkowe lekcje, zadania, ćwiczenia.
 
Przed nami podsumowujące spotkanie w Grecji, które będzie równocześnie szkoleniem z nowoczesnych technologii po wykorzystania w klasie na różnych poziomach edukacji. 
 
Wierzymy, że trud i praca, którą włożyliśmy w realizację działań przynoszą i będą przynosić rezultaty w postaci ciekawych, różnorodnych zajęć kształtujących w uczniach rozmaite kompetencje. Już dziś wiemy, że nasi uczniowie są ciekawi świata, otwarci, coraz bardziej tolerancyjni wobec innych kultur, religii i światopoglądów.
KINGA AUGUSTYN

Polecane strony

 

 

 

KO-Kraków

 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/layout/professional/images/logo.jpg

 

CERTYFIKATY